(Hoofd)Docent/Onderzoeker Mechatronica system engineer

Ontwikkel mee aan de Robotica Hotspot van Oost-Nederland
Saxion heeft samen met de technische bedrijven in de regio de ambitie om de komende jaren samen uit te groeien tot dé (eu-)regionale RoboHub van Oost-Nederland en West-Duitsland. We willen het jonge vakgebied Mechatronica naar grote hoogte brengen. Van deze ambitie kan jij onderdeel uitmaken, door onderdeel van ons team te worden. Enerzijds leiden we de nieuwe generatie Mechatronici op die deze ambitie in de nabije toekomst gaan waarmaken. Anderzijds richten we ons op prototype-ontwikkeling van onder andere robots en drones en de toepassing daarvan in de maatschappij. Bij Saxion gaan onderzoek en onderwijs dus hand in hand, waarbij het werken met studenten je nieuwe inzichten geeft. Zelfs een combibaan bij onze partnerbedrijven behoort tot de mogelijkheden.

Fulltime
36 uur per week

Ben jij:

 • een gepassioneerd mechatronicus die thuis technische producten ontwerpt of repareert;
 • geïnteresseerd in robotica en mechatronische innovaties uit het bedrijfsleven;
 • gedreven om hieraan te werken, maar wil je je (nog) niet beperken tot één bedrijf of product;
 • een inspirerende expert die studenten zijn enthousiasme en kennis kan overdragen, en zo een bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van studenten;
 • een enthousiaste teamspeler voor de industriële en Saxion collegas en in staat om lectoraat en onderwijs gerelateerde taken op te pakken en te volbrengen?

En heb jij:

 • een afgeronde WO Mechatronica opleiding, dan wel HBO met ruime werkervaring;
 • aantoonbare ervaring in het systematisch ontwikkelen, bouwen en/of testen van mechatronische of robotische systemen;
 • ervaring met het uitvoeren, coördineren en documenteren daarvan;
 • in staat multidisciplinair samen te werken;
 • ervaring met projectmatig werken (opzet, uitvoering en beheersing), bij voorkeur in het bedrijfsleven;
 • affiniteit en/of ervaring met moderne onderwijsmethoden van het Hoger Beroepsonderwijs;
 • naast de informatica ook kennis en/of ervaring in een ander domein binnen de Mechatronica (pré)?

Dan ga jij:

 • vanuit het onderwijs samen met collega’s vorm en inhoud geven aan het (project)onderwijs van de opleiding Mechatronica en dit verbinden aan nieuwe technologische ontwikkelingen in het werkveld;
 • studenten begeleiden bij multidisciplinaire projecten, stages en afstudeeropdrachten en bij het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven;
 • studenten kennis bijbrengen over constructieprincipes, methodologisch ontwerpen, rapid prototyping, en digitaal ontwerpen;
 • vanuit de onderzoeksgroep Mechatronica proof-of-concepts ontwikkelen voor de nieuwste innovaties samen met het bedrijfsleven (Board-of-Industry) op het gebied van mechatronische systemen in de Smart Industry (positioneringsplatformen, industriële robotisering, computer vison, robotarmen en grippers), Areas & Living (autonoom navigerende grond- en luchtrobots), Health & Wellbeing (biomedische systemen en service robotica);
 • als een team samenwerken met  de R&D-afdelingen van de industriële partners onder gesubsidieerde publiek-private samenwerkingsprojecten;
 • de opgedane kennis publiceren en presenteren op (inter-) nationale congressen en in vakbladen.

Je nieuwe werkomgeving
Saxion is een University of Applied Sciences: een internationale kennisinstelling met de focus op Living Technology. Saxion streeft ernaar om jonge professionals tijdens hun studie kennis te laten maken met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen. Grensoverstijgende samenwerking met diverse vakgebieden is daarbij essentieel. Zo streven we samen naar innovatief en onderscheidend onderwijs en onderzoek.
Als medewerker van Saxion transformeer je mee in de voortdurend veranderende maatschappij. En pas je jouw kennis en vaardigheden dagelijks toe in een dynamische werk- en leeromgeving. Bezieling voor het vak én studenten, resultaatgerichtheid, proactieve kennisdeling en zelfsturing staan daarbij centraal.

Academie Life Science, Engineering & Design
De Academie Life Science, Engineering & Design omvat een tiental bachelor opleidingen en een master opleiding, te weten: Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Elektrotechniek, Forensisch Onderzoek, Industrieel Product Ontwerpen, Mechatronica, Technische Informatica, Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde en een Master Applied Nanotechnology.
De academie verzorgt het onderwijs en toegepast onderzoek voor circa 2600 studenten en heeft ongeveer 200 medewerkers in dienst. De opleidingen zijn verdeeld over twee locaties, Deventer en Enschede. De academie heeft een achttal lectoraten: Lichtgewicht Construeren, Duurzame Energievoorziening, Industrial Design, International Water Technology, Mechatronica, Nanotechnologie Bio Interface, Nanotechnologie Physics Interface en Advanced Forensic Technology.

Bij de nog jonge opleiding Mechatronica worden de domeinen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, technische informatica en besturingstechniek interdisciplinair toegepast voor het opleiden tot ontwerpers van mechatronische systemen. De opleiding richt zich hierbij op verschillende vakgebieden binnen de Mechatronica waaronder industriële automatisering, aerial robotics, service robotica en de zorg. Samen met het (regionale) bedrijfsleven wordt gewerkt aan het opleiden van de nieuwe lichting ontwerpers die product- en productieautomatisering middels systematische ontwerpmethodiek tot hun core hebben weten te maken. De opleiding is sinds 2011 uitgegroeid naar 200+ studenten bij een team van 12 docenten.

Binnen het lectoraat Mechatronica wordt toegepast onderzoek en innovatieve ontwikkeling gedaan op de vakgebieden robotische en mechatronische systemen, systems engineering en smart industrial systems. Samen met het (regionale) bedrijfsleven wordt gewerkt aan het omzetten van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar innovatieve technologieën, het verkennen hiervan in nieuwe toepassingen of het toepassen van bestaande technologieën binnen bedrijven, instellingen of andere gebieden. Het lectoraat is actief in meerdere projecten waarbij tientallen bedrijfspartners zijn betrokken. Binnen dit groeiend lectoraat zijn nu enkele vaste medewerkers, een aantal part-time docent/onderzoekers en doorlopend ruim 10 studenten actief.

Wat bieden wij?
Een aanstelling als docent/onderzoeker 1 of 2 of hoofddocent 2. De functie is eerst voor de duur van één jaar met een optie op verlenging. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal  3.994,25 (schaal 10-cao hbo), maximaal 4.661,12 (schaal 11-cao hbo) of maximaal 5301,29 (schaal 12-cao-hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams. Het is een afwisselende functie met veel ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan via de sollicitatiebutton!

Saxion

Overige vacatures