ryan.sonder@thechaincompany.nl

Succesvol zijn in recruitment is een kwestie van vertrouwen! Mijn oprechtheid en interesse in mensen hebben een grote bijdrage in het succesvol zijn als consultant. Mijn doel daarbij is een zo goed mogelijke match te maken tussen de opdrachtgever enerzijds en de kandidaat anderzijds, waarbij ik rekening houd met de belangen en wensen van beiden. Ik vind het een uitdaging om te achterhalen of de drijfveren van een potentiele kandidaat overeenkomen met het ambitieniveau van de organisatie. Drijfveren zijn immers goede voorsprekers van toekomstig gedrag. Hierbij ben ik flexibel, sensitief en prettig om mee te werken.